Srpski | English
Radoslava Grujića 8, 11000 Beograd, Srbija
office@kbh-law.rs

Oblasti rada

Naša praksa se zasniva na privrednom pravu a naročito na pružanju usluga u oblasti korporativnog upravljanja, transakcija spajanja i pripajanja, nepokretnosti, konkurencije i trgovine, zajedničkih ulaganja,privatizacije, restruktuiranja, poreza, radnog prava, medija, intelektualne svojine i novih tehnologija, medijacija i rešavanje sporova, vodjenje sporova pred Trgovinskim sudovima.

Korporativno upravljanje, Spajanje i Pripajanje

Temeljno razumevanja tržišnih, pravnih i regulatornih postupaka koji utiču na korporativne transakcije naš tim pruža savete efektivno. Pružamo širok spektar usluga koje se odnose na privredna društva i upravljanje društvima uključujući i: osnivanje, zajednička ulaganja, partnerstva, ugovore o konzorcijumu, franšize i ugovore o distribuciji, posredničke ugovore.

Nepokretnosti

Savetujemo naše klijente u vezi sa: kupoprodajom i zakupom nepokretnosti, razvojnim šemama, finansiranjem, rukoviđenjem, sporvima koji proizilaze iz nepokretnosti, suđenjem i rešavanjem sporova, planirajem, životnom sredinom i građenjem.

Konkurencija i Trgovina

U cilju ispunjenja potreba naših klijenata pružamo potpuno savetovanje koje se odnosi na koncentracije, pitanja trgovine i postupaka, uključujući i kontrolu koncentracija, licenciranje i distribucija, intelektualna svojina, praksa, zloupotreba dominacije, inspekcije kartela i s tim u vezi potraživanja naknade štete, usklađivanje sa propisima, liberalizacija, privatizacija, javne nabavke i trgovina.

Porezi

Poreski zakoni su kompleksi i stalo se menjaju. Cilj nam je da pružimo našim klijentima valjana i pragmatična rešenja i valjane pravne savete koji odgovaraju potrebama poslovanja klijenata.

Naše dugogodišnje iskustvo u vezi sa porezima koje se odnose na prodaju i kupovinu javnih i privatnih privrednih društava pomaže nam savetujemo klijente kako da oblikuju transakcije kako bi miniminizirali poreske obaveze koje proizilaze iz takvih transakcija.

Privatizacija

Savetovali smo strane i domaće investitore prilikom kupovine domaćih društava tokom postupka privatizacije.

Radno pravo

Za poslovanje naših klijenata važane sui usluge koje se odnose na radon pravo. Tu smo da Vam ponudimo strateške savete, praktičnu pomoć i obuku vaših službi za ljudske resurse uključujući i specijalizaciju u oblasti penzija, zdravstva i zaštite na radu i jednako plaćanje. Bliska saradnja sa klijentima omogućava nam da se za svakog pripremi model prema potrebama koje se odnose na ljudske resurse i strategije razvoja.

Intelektualna svojina

Mi smo specijalizovani u raznim pravnim aspektima intelektualne svojine: autorska i srodna prava, registracija žigova i patenata, licence, transfer tehnologije i druge transakcije koje se odnose na licence, zalogu i sudske postupke.

Sporovi

Razumemo potrebe naših klijenata. Ne samo pravne već i tržišne. Pragmatičnost, inovativnost sa naglaskom na rešavanje problema, su osobine našeg tima koji poseduje veštine, ima iskustvo i mogućnosti da pruži prvoklasnu uslugu širokog spectra u delu koji se odnosi na rešavanje sporova kako za klijente privatnog sektora tako i za klijente javnog sektora. Uvek radimo na pronalaženju odgovarajućih rešenja i kada možemo trudimo se da izbegnemo skupe i dugotrajne parnice. Ipak ukoliko je nemoguće izbeći arbitražu ili sudski spor, naš tim advokata će vas voditi kroz taj postupak.