Srpski | English
Radoslava Grujića 8, 11000 Beograd, Srbija
office@kbh-law.rs
O NAMA
Koen & Hinić je advokatska kancelarija sa jasnom vizijom budućnosti. Brzo se prilagođavamo novim uslovima na tržištu. Mi razumemo potrebe svojih klijenata i takođe njihove buduće potrebe. Pružamo širok spektar usluga i to iz oblasti privrede, privatnog i javnog sektora u Srbiji.
DELOKRUG RADA
Naša praksa se zasniva na privrednom pravu a naročito na pružanju usluga u oblasti korporativnog upravljanja, transa- kcija spajanja i pripajanja, nepo- kretnosti, konkurencije i trgovine, zajedničkih ulaganja, privatizacije, restruktuiranja, poreza, radnog prava, medija, intelektualne svojine i novih tehnologija, medijacija i rešavanje sporova, vodjenje spo- rova pred Trgovinskim sudovima.
KLIJENTI
ALPHASET, Austria
www.alphaset.at

Actavis Group HF, Iceland
www.actavis.is

AUTOCAB GPC Computer Software Ltd
www.autocab.com

ALBA PARTNERS
www.albapartners.com