Srpski | English
Radoslava Grujića 8, 11000 Beograd, Srbija
office@kbh-law.rs

Koen & Hinić je advokatska kancelarija sa jasnom vizijom budućnosti. Brzo se prilagođavamo novim uslovima na tržištu. Mi razumemo potrebe svojih klijenata i takođe njihove buduće potrebe. Pružamo širok spektar usluga i to iz oblasti privrede, privatnog i javnog sektora u Srbiji.

Cilj nam je da kontinuirano pružamo kvalitetne usluge savetovanja uzimajući u obzir ekonomsko i tržišno okruženje u kome posluju naši klijenti.

Imamo veliko iskustvo u pravnom savetovanju u značajnim industrijama kao što su telekomunikacije, energetika i rudarstvo, automobilska industrija, turizam i poljoprivreda. Zajedno sa gore navedenim, naš rad se odnosi na aktivnu ulogu prilikom spajanja i pripajanja privrednih društava, kao i davanje pravnih saveta kako stranim tako i domaćim klijentima u opštim pravnim poslovima vezanim za privredu, zaključivanje ugovora u privredi, nepokretnostima, PPP, vođenje sporova, radno pravo, poreze, hartije od vrednosti i bankarstvo.