Srpski | English
Radoslava Grujića 8, 11000 Beograd, Srbija
office@kbh-law.rs

Uslovi korišćenja

Sadržaj ove web prezentacije sastoji se isključivo od opštih informacija. Iako su učinjeni svi napori da se osigura tačnost sadržaja, nijedna od informacija sadržanih na ovoj prezentaciji ne može se smatrati kao pravni savet. Web site i uslovi za njegovo korišćenje ne mogu se smatrati zasnivanjem odnosa advokata i klijenta, te se bilo koja obaveza i odgovornost koja može porizaći iz sadržaja ove prezentacije isključuje. Kontaktirajte nas u slučaju da vam je potreban savet u pogledu bilo kog pravnog pitanja.

Ovaj web site sadrži linkove drugih web prezentacija. Ne odgovornamo za sadržaj, tačnost i mišljenja data na navedenim web prezentacijama, a isti nisu predmet našeg razmatranja, nadzora, provere ispravnosti ili potpunosti sadržaja. Postavljanje bilo kog linka na našoj web prezentaciji ne podrazumeva saglasnost ili pristanak, predstavljanje ili ovlašćenje, bilo izričito ili prećutno.

Pristup je dozvoljen i to samo početnoj strani i vestima, i to tako (i) da pripisivanje jasno i potpuno navedeno na web prezenatciji KOEN & HINIC (ii) da se upozorenje o zaštićenom autorskom pravu i druga obaveštenja na web prezentaciji KOEN & HINIC ne uklanjaju ili čine nejasnim uokviravanjem ili na drugi način, (iii) da pristup web prezentaciji KOEN & HINIC ne uključuje vršenje protivzakonitih ili nemoralnih aktivnosti (iv) na zahtev KOEN & HINIC, biće momentalno prekinuto povezivanje na web prezentaciju KOEN & HINIC, (v) da je davanje dozvole za povezivanje diskreciono pravo KOEN & HINIC.

Dozvoljeno je preuzimanje i privremeno čuvanje jedne ili više ovih strana sa ciljem pregleda na kućnom računaru ili ekranu. Zabrenjeno je umnožavanje, trajno čuvanje ili dalje prenošenje sadržaja ove prezentacije bez pribavljanja prethodne saglasnosti KOEN & HINIC.